Forretnings­udvikling

Virksomheder skal vedvarende udvikle og forny sig, for at opretholde deres position i markedet.

Nogle gange er der behov for større ændringer, mens der andre gange kun er behov for mindre justeringer i virksomhedens vision og strategier. Om der er behov for det ene eller det andet må alt andet lige bestemmes af hvordan det økonomisk set går for virksomheden og hvad det er, man egentligt gerne vil opnå med virksomheden.

Det lyder enkelt, men ikke desto mindre er der mange virksomheder som bakser med at skabe en konkurrencedygtig virksomhed og fastholde deres position.

Tallene taler for sig selv – kun 60% af de nystartede virksomheder overlever de første 2 år og efter 10 år er kun 20-25% tilbage (kilde: Danmarks Statistik). Der er altså noget som tyder på, at det ikke er så enkelt som det lyder.

Det er relativ let at stifte virksomhed i Danmark, og derfor er konkurrencen ofte hård. Den hårde konkurrence betyder, at hvis man skal have sin berettigelse i et marked, så skal man enten tilbyde noget NYT eller være BEDRE end konkurrenterne. For at mestre dette er det en forudsætning at man har en klar vision og kan opsætte mål og strategier til at nå visionen.

Det arbejde kan jeg hjælpe din virksomhed med. Med en HD(O) fra Århus Universitet har jeg indgående kendskab til de teorier, som er vigtige for at forstå de mekanismer, som spiller ind på virksomheders udvikling og ikke mindst hvad der sker i en organisation, når man ønsker at opnå forandring. Dertil kommer årelang drifts- og administrationserfaring fra en større dansk detailvirksomhed, hvor krav til markedstilpasning er stort. Med +5 års erfaring som selvstændig har jeg ydermere opnået et bredt kendskab til mange forskellige brancher, som jeg kan drage erfaringer fra.

forandring i din virksomhed

Jeg kan hjælpe dig med…

De fokusområder, vi sammen arbejder om, kan fx være:

Udarbejdelse af vision, mission og værdigrundlag for virksomheden
Opstilling af de rigtige mål, delmål og strategier som skal sikre at visionen kan opnås.

Fokusområderne bestemmes ud fra hvad der passer til din virksomhed og hvad du har brug for.

Min metode er nærværende rådgivning, som passer til dit behov og din virksomhed. Det er ikke powerpoints (som sidenhen kommer til at fylde i skuffen), men derimod konkret, aktuel, dialogbaseret og kundetilpasset rådgivning / sparring om dine muligheder for udvikling.

Er en af nedenstående forhold aktuelle, er du meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om, hvordan jeg kan hjælpe din virksomhed:

Iværksætter / Nyopstartet virksomhed

Står du overfor at skulle starte virksomhed eller er du i den spæde start?

Jeg kan rådgive dig om processen, dit forretningsgrundlag, mulighederne og økonomien.

(Og så forstår jeg dig og ved hvad det vil sige at skulle bygge vejen mens man går på den, for jeg har været der selv)

Etableret virksomhed

Etablerede virksomheder bør løbende og mindst hvert 3. år revurdere virksomhedens vision, mål og strategier.

Måske er din virksomhed allerede igang med en udvikling, men du synes at resultaterne udebliver. Årsagen er ofte at der ikke er sammenhæng mellem handling og mål og/eller at visionen og målene er upræcise, modstridende eller urealistiske.

Du kan bruge mig som professionel og kompetent sparringspartner om dine muligheder for udvikling og tilpasning.

Ad-hoc opgave / projekt

Det er en forudsætning for succes i et projekt, at opgaven er klart defineret og at der er opstillet de rigtige mål til at lykkes. Derfor er der, i små ad-hoc opgaver og projekter, mange paralleller til arbejde med forretningsudvikling.

Virksomheder har løbende brug for at løse mindre udviklings- eller driftsopgaver, som fx at skifte regnskabsprogram, implementere nyt lagersystem, få beskrevet div. processer og meget andet.

Netop fordi det handler om at arbejde struktureret og målrettet efter de opsatte målsætninger, passer sådanne opgaver godt til mig.

Din kontaktperson

Linda Ravn Nielsen

Mit navn er Linda Ravn Nielsen og jeg er indehaver af Erhvervshjælp, som jeg stiftede tilbage i foråret 2017. Mit hold består, foruden mig, af en bogholder og en assistent, men ift. forretningsudvikling vil det være mig, som bistår din virksomheds udvikling.

Hvorfor skal jeg hjælpe dig?

Jeg forstår hvad det vil sige at bygge en virksomhed op fra bunden og jeg ved hvilke beslutninger man står overfor. Det ved jeg både ud fra et teoretisk og et praktisk synspunkt.