Services

Personlig Rådgivning

Grundig, pålidelig & fortrolig

Forretningsudvikling & Økonomi

Som helhed eller hver for sig

En gang i mellem skal der ryddes ud i skabene derhjemme eller flyttes rundt på tingene for, at vi igen har overblik, over de ting vi har. Sådan er det faktisk også med økonomien – den skal også løbende vedligeholdes, for at vi har overblik til at træffe de rigtige beslutninger. Jeg kan lave et økonomitjek på hele eller dele af din økonomi, for at finde de steder, du med fordel kan foretage ændringer (med gevinst til dig).

Har du i stedet (eller også) brug for en, der kan tage sig af alt det daglige omkring virksomhedens økonomi (betaling af regninger, bogholderi, lønkørsel, momsindberetning, regnskabsrapportering mv.), kan jeg også hjælpe med det.

Det kan også være, at din virksomhed skal i gang med at redefinere sin rolle på markedet, dvs. udvikle forretningen. Jeg kan da hjælpe dig med at nå dine drømme ved at opstille en ny vision, strategier og målsætningerne til at opnå det, du ønsker.

Hvorfor Erhvervshjælp

Og ikke konkurrenterne?

Jeg kan tilbyde en nærværende og personlig rådgivning samtidig med, at jeg kan varetage din virksomheds økonomi. Jeg holder grundigt øje med temperaturen på din økonomi og udfordrer det, når jeg ser noget, som jeg ikke kan se en fornuftig forklaring på.

Derfor er I sikret en pålidelig hånd og mulighed for at spare penge, da jeg sørger for, at I ikke får rod i regnskaberne.

Fordi jeg tilbyder såvel forretningsudvikling som varetagelse af virksomhedens økonomi, har du mulighed for at få en helhedsorienteret rådgivning.

Flere af mine kunder ved, hvor vigtigt det er at have løbende styr på økonomien, dvs. have stor kvalitet i den daglige varetagelse. Det svarer lidt til, at hvis man sørger for at holde ordentligt derhjemme, ja så bliver der heller ikke så let rodet igen. Derfor lader de mig stå for alt omkring bogholderiet og udgifterne. Og det kan de trygt gøre.

En case

En kunde ønsker et økonomitjek foretaget.

Resultat: Der findes adskillige udgifter, der med fordel enten kan skæres bort eller erstattes af andre tilsvarende (eller bedre) og billigere produkter. Der findes også processer i virksomheden, som ikke skaber tilstrækkelig værdi ift. det arbejde, som der bliver lagt i dem. Processerne vurderes og tilpasses (nogle skæres væk), så de igen skaber værdi for virksomheden.

Undervejs konstateres et behov for at definere virksomhedens rolle på markedet (hvorfor er virksomheden her egentligt / hvilket behov vil de gerne dække hos kunderne), hvor de gerne vil hen (hvad er deres vision) og hvordan kommer de det (målsætninger). 

Billeder fra Erhvervshjælp